Jakou liposukci si vybrat?


V současné době je velký výběr liposukčních technik. Liší se v závislosti na použitém přístroji a tedy většinou na mechanismu rozrušování tukové tkáně a pak také na typu anestezie. V posledních letech též přibyla vedle invazivních metod také možnost použití neinvazivních postupů.

Každá liposukční technika má svá pro i proti, ať již hovoříme o liposukci klasické, vibrační, ultrazvukové či tumescenční. Protože naše klinika nejen disponuje všemi druhy liposukcí, ale například má i největší zkušenosti se špičkovou ultrazvukovou liposukcí (nepleťme si invazivní ultrazvukovou liposukci a neinvazivní ultrazvukovou lipolýzu), můžeme objektivně učinit porovnání prospěšnosti té či jiné techniky pro konečný pooperační výsledek. Je třeba zde však připomenout, že nejdůležitější pro výsledek operace je zkušenost plastického chirurga ovládajícího dobře liposukční techniku, který současně dokáže přesně zvolit druh liposukce podle kvality kůže a podkoží u jednotlivého pacienta. Zkušenost a pečlivost plastického chirurga je to nejdůležitější pro dobrý výsledek, kterého je možné dosáhnout téměř každou z těchto metod při správné indikaci a obráceně nezkušený, nebo nedbalý chirurg může docílit nevyhovujícího výsledku i tou nejmodernější technikou.

Mezi naše nejzkušenější chirurgy patří Doc. MUDr. Jan Měšťák CSc. či MUDr. Libor Kment:Různá pracoviště velmi často, podle profesní kvality plastických chirurgů či jiných lékařů nebo v důsledku neúplné škály technického vybavení a prostředků pro všechny druhy liposukcí preferují ten, či jiný liposukční výkon se stálým zdůrazňováním jeho jedinečnosti. Na základě našich mnohaletých zkušeností na Klinice Esthé, kde používáme liposukci klasickou, vibrační, ultrazvukovou i tumescenční, můžeme jednoznačně potvrdit, že každá liposukční technika má své přednosti, ale také v určitých případech i některé nedostatky.

Liposukce bezesporu patří mezi nejžádanější operační výkony užívané v estetické chirurgii. Není to způsob jak snížit váhu, ale metoda, která pomáhá pacientům s nahromaděním tukových buněk na určitých problematických místech těla a tedy k dotvarování tělesných partií. Nejčastěji je to břicho, stehna, boky ale i oblast kolen, paží či podbradku. Klientkami často bývají i štíhlé ženy, kterým se tukové polštářky tvoří vlivem dědičné dispozice a nelze je vytvarovat ani dietou, ani pilným cvičením. 

Jak jsme již zmínili, existuje několik druhů liposukcí. Všechny pracují na podobném principu. Daná oblast se napustí roztokem, který vyplní a roztáhne prostor určený k narušení tukových buněk. Konkrétní postupy se pak liší způsobem jejich rozrušování.

     

Klasická liposukce – velmi jednoduchá technika, při které se v oblasti podkoží pohybuje kovovou kanylou a tím se tuková tkáň mechanicky rozrušuje a současně odsává. Je to cenově dostupná metoda s velmi dobrými pooperačními výsledky. Je vhodná na odstranění tukových nadbytků téměř ve všech lokalitách.

Vibrační liposukce – relativně snadný výkon daný použitím speciálního přístroje s vibrující kanylou, která rychlými nepatrnými pohyby kmitá vysokou frekvencí a tím usnadňuje průnik kanyly tkání, rozrušuje tuk a současně odsává. Je výhodná především při odsávání oblastí, které jsou více prorostlé vazivem nebo místa, kde už byla dříve liposukce provedena, ale i pro první liposukci téměř ve všech oblastech těla.

Ultrazvuková liposukce – odsátí nadbytečného tuku za pomoci ultrazvuku. K rozrušení tukové tkáně využívá působení ultrazvukových vln. Tato metoda patří mezi velmi šetrné a je u ní minimální riziko následné nerovnosti kožního povrchu. Pooperační období je pro pacienta komfortnější, neboť ultrazvuk rozrušuje prakticky jen tukové buňky a zásadně šetří ostatní podkožní struktury. Tím, že tuk je "rozbíjen" ultrazvukem a ne mechanicky rozrušován, jako při tradiční liposukci, je tvarování těla mnohem rovnoměrnější a dokonalejší. 

Vzhledem k tomu, že po ultrazvukové liposukci dochází k dokonalejší retrakci (smrštění) kůže nad operovanou krajinou, lze tuto metodu užít i u vyšších věkových kategorií. Je možné ji provést ve všech tělesných krajinách. Má velmi dobrý pooperační efekt i při lehkém stupni volnější kůže, například v podbradku, na břiše nebo vnitřní straně stehen.

U uvedených typů liposukce preferujeme celkovou anestezii. Menší tělesné partie lze řešit i v lokální anestezii, ale pro diskomfort pacientů to nedoporučujeme. Rozhodně ne u větších oblastí.

Tumescentní liposukce - provádí se při vědomí pacienta, bez celkové anestézie. Určitou dobu před operací je pacientovi pod kůži napuštěno větší množství fyziologického roztoku s lokálním anestetikem, adrenalinem, event. dalšími přídavnými látkami. Odsávání tuku, zředěného roztokem, je značně usnadněno a je ho tak možné odebrat větší množství a používat velmi tenké kanyly s malými otvory, které jen zcela minimálně poškozují závěsný aparát kůže. Může se provádět ambulantně nebo s jednodenní hospitalizací. Výsledky jsou při správné indikaci velmi dobré a lze ji užít téměř na všechny krajiny. Opatrnosti je potřeba při volnější kůži. Nevýhodou metody je určitý, již zmíněný, diskomfort pro pacienty-čekání po napuštění tumescentním roztokem, vnímání vlastního odsávání, určitý stupeň bolestivosti. Velmi nepříjemné může být vytékání většího množství použitého roztoku z otvorů po liposukci u pacientů, kteří nejsou hospitalizováni a jsou ihned po operaci transportováni domů. 

Vzhledem k nutnosti použití většího množství anestetika při tumescentní liposukci, je tato technika omezena většinou jen na jednu oblast při jednom sezení. Větší množství použitého anestetika by už mohlo být toxické.

Provedení liposukce jen v tomto typu anestezie je především otázka psychiky. Pacient sice necítí při lokálním umrtvení žádnou bolest, ale ne každý snáší pocit pohybující se kanylu pod kůží při odsávání velkých ploch. Pro pacienty je často příjemnější se probudit až po dokončení výkonu. 

Body-Jet – pomocí tohoto přístroje se tuková tkáň v lokální anestezii, nebo v kombinaci s nitrožilní anestezií, rozrušuje speciální kanylou, z které pod tlakem tryská tumescenční roztok. Tlak vody rozvolňuje tukovou tkáň, která je spolu s tukovými buňkami současně odsávána. Tuk je možné šetrně sterilně zachytávat v nádobě, která je součástí přístroje, a tato metoda je právě z tohoto důvodu využívána při potřebě opětovného využití vlastního tuku pro transplantaci. Tukem je možné vyplňovat vrásky a nerovnosti v obličeji, lze jím augmentovat prsy, hýždě… . Nevýhodou přenosu tuku je jeho vstřebávání. 

V posledních letech se stále více mluví o neinvazivních metodách „liposukce“ (Ultracontour, SpaShape…). Zákroky se provádí bez celkové anestezie, využívají ultrazvukových a laserových technologií k ošetření kůže a podkoží. Tukové buňky se přes kůži rozrušují, ovlivňuje se metabolismus buněk a propustnost buněčných stěn a odvedení tuku z ošetřených partií se dociluje stimulací cévního a lymfatického systému. Jedná se tedy o lipolýzu a ne liposukci. Tuk není odsáván.

Tyto zákroky nemohou nahradit výše zmíněné invazivní metody liposukcí, přinejmenším ne ,co do objemu odstraněného tuku. Nevyřeší jistě velké nadbytky podkožní tkáně, ale mohou být prospěšné pro ovlivnění podkožních nadbytků u pacientek, které nejsou indikované k operačním způsobům liposukce například ze zdravotních důvodů, při menší vrstvě podkožního tuku, využívají se pro ovlivnění celulitidy a hlavně pro řešení partií, které nejsou vhodné a nebo jsou rizikové pro operační řešení. Je to například řešení oblasti v okolí kotníků, ošetření bérce, přední strany stehen a další.

www.esthe-plastika.cz

Jakou část Vašeho těla byste si přála vylepšit? Navštivte diskuzi na toto téma.

Přečtěte si také:

Navštivte také: Dekorativní kosmetika, Módní trendy

Komentáře

Pro zobrazení komentářů se musíte přihlásit.