Pokud máte implantáty, objednejte se na vyšetření prsů včas


Všem operacím kosmetických vad prsů musí předcházet mammologické a sonografické vyšetření. Ženy vyššího věku musí navíc podstoupit mammografické vyšetření. Při nedodržení této podmínky by plastický chirurg neměl přistoupit k operačnímu výkonu.

Všechny ženy po augmentaci, modelaci, anebo zmenšovací operaci prsů, bez rozdílu věku musí nejméně 1x ročně absolvovat kontrolní mammologické a sonografické vyšetření. V případě vyššího věku a rodinné zátěže by měly rovněž absolvovat mammografické vyšetření. Na otázky, které nás nejvíce zajímaly, nám odpověděla MUDr. Livia Večeřová, radiodiagnostik z kliniky Esthé.

                                 

Proč musíme chodit na pravidelné kontroly? 
Pravidelnou kontrolou zjistíme hned dvě věci. Stav vložení implantátů, a zároveň preventivně zkontrolujeme prsní žlázu, abychom mohli vyloučit cystické, nebo nádorové změny. Mladé ženy, které po augmentaci pravidelně absolvují preventivní prohlídky prsní žlázy, dělají pro své zdraví maximum, protože záchyt malých-nehmatných ložisek jim může zachránit život.

Co mi hrozí, když na kontrolu nepůjdu?
Vystavujete se značnému riziku, neboť bez odborného vyšetření radiologem nezjistíte rupturu implantátu, anebo nehmatné ložisko v prsu.

Jaké jsou nejčastější problémy, které se na vyšetření zjistí?
Při pravidelné kontrole zjistíme vyvíjející se fibrosní kapsu kolem implantátu, minimální únik gelu do okolí a často nacházíme drobné cysty, které jsou zdrojem bolestivosti prsů, která ženy v mladém věku obtěžuje.

 

Co je to sonografické vyšetření?
Sonografické vyšetření prsů pomocí ultrazvukového přístroje představuje ambulantně dobře dostupnou a bezpečnou vyšetřovací metodu, která nezatěžuje organizmus rentgenovým zářením a nevyžaduje zvláštní přípravu. V případě nutnosti lze vyšetření opakovat. Sonografické vyšetření je základním preventivním vyšetřením mladých žen a dívek, které na sobě nepozorovaly žádné projevy onemocnění prsu, a nepatří do sledované rizikové skupiny. Jedná se o doplňující vyšetření k mammografii u bezpříznakových žen, které jsou ve srceeningovém preventivním programu. Dále se sonografické vyšetření uplatňuje v mamologické diagnostice jako vyšetření pomocné a doplňkové u všech žen s příznaky onemocnění prsu. Dokáže rozlišit pevné nádory od cystických změn, umožnit průkaz a monitoraci léčby nerakovinových nálezů, jako je například zánět prsu s abscesem, poúrazový hematom, podkožní tukové bulky. Umožňuje časnou detekci možných změn v již operovaném prsu v oblasti jizev, detekci různých změn u žen s prsními implantáty, hodnocení okrajů implantátů a jejich případné poúrazového poškození.K čemu slouží vyšetřovací metoda barevné dopplerovské mapování?
Barevné dopplerovské mapování je speciální sonografická metoda, která slouží k detekci patologických cévních průtoků kolem nejednoznačných ložiskových nálezů v prsu. Lze ji použít v předoperačním i postoperačním období.

Jaké jsou další možnosti ultrazvukového přístroje MYLAB 50, který se používá na klinice Esthé?
Sonograficky lze bezpečně, bez předchozí speciální přípravy vyšetřit štítnou žlázu, krční, podpažní a inquinální lymfatické uzliny a hmatné nejednoznačné útvary v podkoží. Dále se používá i při vyšetřování jiných orgánů, a to k detekci krevních toků v žílách a tepnách s převahou končetinových. Nezastupitelný je v diagnostice trombotických končetinových uzávěrů jako neinvazivní diagnostická metoda. Výhodou ultrasonografické vyšetřovací metody je zejména to, že nemá žádné vedlejší účinky na tělo pacienta.

www.esthe-plastika.cz

Přečtěte si také:

Navštivte také: Parfumerie, Módní trendy

Komentáře

Pro zobrazení komentářů se musíte přihlásit.