Registrace

Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Přezdívka:
Pohlaví:
Heslo:
Ověření hesla:

Registrační podmínky

Všeobecné podmínky serveru Atraktivni.cz

DEFINICE
1. Server Atraktivni.cz - veřejný webový server.
2. Registrovaný uživatel - osoba, která svou registrací potvrdí souhlas s těmito pravidly.
3. Provozovatel – Imedium s.r.o., Emy Destinové 2731/24, Ústí nad Labem, 400 01.
4. Inzerent - fyzická, či právnická osoba inzerující na serveru Atraktivni.cz - subjekt zadávající reklamu na webových stránkách serveru, či v e-mailech zasíláných uživatelum.

REGISTRACE
5. Každý uživatel serveru muže být na serveru Atraktivni.cz v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou.

SOUKROMÍ
6. Vyplněním a odesláním registračního formuláře potvrzuji, že souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údaju v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaju, a to pro obchodní a marketingové účely společnosti Imedium s..ro., která si rovněž vyhrazuje právo poskytnout osobní údaje pro tytéž účely třetím osobám.

REKLAMA
7. V příslušných informačních e-mailech muže být provozovatelem přiložena reklama inzerenta.

ZÁRUKY PROVOZOVATELE
8. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení serveru. Je v zájmu provozovatele veškeré funkce systému poskytovat uživatelum na maximální možné úrovni. Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti plynoucí z těchto podmínek.
9. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která byla nebo mohla být uživateli, nebo inzerentovi zpusobena v souvislosti s jeho používáním nebo využíváním serveru Atraktivni.cz.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10. Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Uživatel serveru svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným zpusobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
11. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto registračních podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na stránkách serveru Atraktivni.cz, nebo zasláním upozornění e-mailem uživatelum.