Příznaky deprese a její léčba


Deprese je psychický stav člověka, který nepříznivě ovlivňuje jeho zdraví. Většinou bývá následkem dlouhodobého stresu. Pokud se domníváte, že Vy nebo někdo z Vašich blízkých trpí depresí, je třeba vyhledat odbornou pomoc.

Deprese a její příznaky
Deprese označuje psychický stav člověka, který se projevuje pokleslými náladami. Pro depresivní stavy je typický dlouhodobý charakter těchto nálad. Mezi charakteristické projevy deprese patří smutek, pocit beznaděje (že nic nemá smysl) vedoucí až k celkové apatii, snížené sebevědomí a neschopnost se z čehokoli radovat. Deprese bývá nejčastěji následkem dlouhodobého stresu. Častěji jí trpí muži než ženy.

Nebezpečí pro zdraví člověka
Deprese je nebezpečná pro psychické a fyzické zdraví člověka. Podle statistik kolem 70% jedinců trpících depresí má sebevražedné myšlenky, přičemž sebevraždu spáchá kolem 15%.

Léčba deprese
Lidé trpící depresí by měli vyhledat odbornou pomoc. Méně závažné formy deprese lze řešit ambulantně, kde jedinec trpící depresí dochází na pravidelné konzultace k psychologovi nebo psychiatrovi. V závažnějších případech je nutná hospitalizace.

Pozor na mylný výklad
Pojem deprese se často mylně používá. Smutek jakožto reakce na úmrtí někoho z našich nejbližších je pochopitelná reakce, nejedná se o depresi. O depresi hovoříme teprve, když tento stav přetrvává po dlouhou dobu s tendencí se zhoršovat. Za depresi nepovažujeme ani krátkodobá období, kdy se nám nedaří vše tak, jak bychom si přáli.

Foto: Sxc.hu

Komentáře

Pro zobrazení komentářů se musíte přihlásit.