Náš mozek reaguje podle postavení druhých


Reakce lidského mozku jsou ovlivněny tím, jak vnímáme společenský statut ostatních. Potvrzuje to nedávná studie britských a amerických vědců.

Odborný časopis Current Biology zveřejnil výsledky výzkumu, podle něhož lidé ve vysokém postavení vykazují vyšší mozkovou aktivitu, pokud jednají se sobě rovnými. Odborníci tvrdí, že naše chování je determinováno tím, jak vnímáme lidi kolem sebe.

Dosud bylo známo, že stejného vzorce se drží opice, které mění chování podle postavení svých druhů v tlupě.

Vědci využili 23 dobrovolníků v různém sociálním postavení. Předložili jim informace o někom jiném, kdo měl buď vyšší, nebo naopak nižší status. Poté změřili pomocí magnetické rezonance aktivitu části mozku zvané ventrální striatum, zodpovědné za motivační aspekty chování.

Vyšlo najevo, že nejvyšší mozkovou činnost projevovali ti, kteří proti sobě měli osoby ze svého hlediska ve stejném postavení.

Vedoucí studie Dr. Caroline Zinková z amerického Národního institutu pro mentální zdraví k tomu říká: "Způsob, jakým reagujeme a chováme se k ostatním lidem, velmi často vychází z toho, jak posuzujeme jejich sociální status vůči sobě. Zajímavé je, že hodnotu postavení určitého člověka posuzujeme zcela subjektivně."

Psycholožka a členka Britské psychologické společnosti Dr Jane McCartneyová ji doplňuje: "První výsledky jsou nesmírně významné pro každého, u koho v životě záleží na statutu, vzhledu či penězích. Musíme umět odhadnout, jestli je náš protějšek na stejné úrovni, ukázat mu, kdo jsme my, a zhodnotit, jakou roli může hrát v našem životě."

Přečtěte si také:

Komentáře

Pro zobrazení komentářů se musíte přihlásit.