Může Vaše dcera hormonální antikoncepci?


Užívání hormonální antikoncepce dnes představuje pro většinu mladých dívek naprosto běžnou záležitost. Bohužel jejich rodiče často ani netuší, že život jejich dcery může být těmito pilulkami ohrožen. V případě, že dívka trpí vrozenou dispozicí k trombofílii, hrozí jí vážná zdravotní rizika.

Boj proti trombofílii
Trombofílie
je stav zvýšené dispozice k tvorbě trombů (krevních sraženin), který předchází tromboembolické nemoci (TEN). Podle současných studií zvyšuje užívání hormonální antikoncepce relativní riziko TEN 2x – 4x, ale v případě vrozené genetické dispozice a užívání hormonální antikoncepce se zvyšuje riziko vzniku trombózy až 50krát. Protože se v posledních letech množí zprávy o tromboembolických příhodách, které postihují mladé dívky právě v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce, připravila společnost GHC ve spolupráci se ZP Metal-Aliance od 1. 4. 2011 unikátní projekt s názvem Prevence trombotických / tromboembolických příhod u mladých dívek po kontraceptivech. Program je určen dívkám ve věku 12-20 let před nebo po zahájení užívání hormonální antikoncepce, jejichž vrozené dispozice k trombofílii budou zdarma testovány. Na základě výsledku genetického vyšetření pak bude zvážena vhodnost užívání hormonální antikoncepce, případně doporučena jiná forma antikoncepce. Cílem studie je snížit riziko rozvoje trombózy a jejích život ohrožujících komplikací u geneticky rizikových dívek právě v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce.

                           

Podmínky a způsob přihlášení
Dívky, které se chtějí projektu zúčastnit, musí splňovat požadované podmínky, a to věk 12-20 let, platné zdravotní pojištění ZP MA, provedení včasné registrace a vyplnění požadovaných dokumentů. Registraci, stejně jako vyplnění a podpis dokumentů, lze provést buď osobně na recepci GHC Genetics s. r. o. – NZZ Krakovská 8, Praha 1, tel. +420 234 280 280, anebo online na www.ghcgenetics.cz.

Průběh projektu
Po odeslání registrace vyplní dívka anamnestický dotazník a formulář informovaného souhlasu (v případě nezletilé dívky dokumenty vyplní a podepíší rodiče), následně obdrží odběrovou soupravu k provedení bezbolestného stěru sliznice dutiny ústní. Pro klientky ZP MA je účast bezplatná, ale limitovaná počtem 500 dívek, přičemž rozhoduje pořadí přihlášení. Zájemkyně se mohou registrovat od 1. 4. 2011. O výsledcích genetického vyšetření budou dívky nebo jejich rodiče informování do 2 měsíců od přijetí vzorku. Dívky bez prokázané závažné genetické dispozice obdrží závěrečnou zprávu poštou, ostatním bude osobně předána v rámci genetické konzultace na pracovišti GHC. Současně bude zajištěno molekulárně genetické vyšetření rodičů i sourozenců dívky a dalších pokrevních příbuzných v riziku. Více informací o projektu na www.ghcgenetics.cz.

www.ghcgenetics.cz

Přečtěte si také:

Navštivte také: Celebrity, Diskuze pro ženy

Komentáře

Pro zobrazení komentářů se musíte přihlásit.