Femina a zdravá míra feminismu


Femina představuje latinský ekvivalent ke slovu žena, který používáme ve smyslu moderní ženy.

Moderní žena je sebevědomá, cílevědomá, má své záliby, hračky i koníčky a odmítá přijmout primární nadřazenost muže. Od slova femina byl odvozen název jedné z nejznámějších kritických teorií – feminismus.    

Konec patriarchátu 
Období, kdy ženám byla vymezena pouze úzká sféra společenského života, včetně účasti na politickém dění, je již naštěstí překonána. Přestože do některých sfér se ženám jen těžko daří proniknout, jedno je jisté. Své podřazené postavení vůči mužům ženy úspěšně ztrácejí. Tak je tomu především v severských státech, ve Spojených Státech a v několika dalších vyspělých zemích světa, včetně České republiky. Dnes je možné i to, co bylo dříve nemyslitelné, například, že muž nastoupí místo ženy na mateřskou dovolenou. 

Radikální feminismus je škodlivý
Na teorii liberálního feminismu, kdy se ženám přiznávají stejná práva jako mužům, a dokonce i některá privilegia navíc, je nahlíženo vcelku jako na společensky prospěšnou. Ovšem radikální feminismus má nepříznivé dopady na vývoj společnosti, což se samozřejmě dotýká také její základní stavební jednotky - rodiny. Zdravá míra feminismu je taková, která usiluje o rovnocenné postavení muže a ženy ve společnosti, nikoli o diskriminaci mužů. Milé dámy, nedovolme, aby nás muži ovládali, ale neberme jim veškerý životní prostor. 

Přečtěte si také:


Foto: www.sxc.hu

Komentáře

Pro zobrazení komentářů se musíte přihlásit.