Štítek: jak přestat kouřit

Kouření a jeho vliv na zdraví
V dnešní době se můžeme téměř všude setkat s větou „Kouření škodí zdraví.“. Mnozí z nás nebo téměř každý se s touto větou již setkal, avšak ne každý se nad ní skutečně zamyslel. Dnes existuje celá řada důkazů, že kouření má přímou souvislost se vznikem nádorového, srdečního a cévního onemocnění. Kvůli kouření si lidé zkracují svůj život až o desítky let. celý článek
1