Kouření a jeho vliv na zdraví


V dnešní době se můžeme téměř všude setkat s větou „Kouření škodí zdraví.“. Mnozí z nás nebo téměř každý se s touto větou již setkal, avšak ne každý se nad ní skutečně zamyslel. Dnes existuje celá řada důkazů, že kouření má přímou souvislost se vznikem nádorového, srdečního a cévního onemocnění. Kvůli kouření si lidé zkracují svůj život až o desítky let.

Co cigareta obsahuje?
Díky kouření se dostává do organismu více než 4000 chemických látek, které jsou pro lidský organismus jedovaté, toxické a dráždivé a způsobují jak karcinogenní onemocnění, tak i různé alergie.

Každá cigareta obsahuje:
• cigaretový dým, který nabourává lidský organismus a dlouhodobě mu škodí
• oxid uhelnatý, který snižuje okysličení krve
• karcinogenní cigaretový kouř, který zvyšuje hrozbu rakovinotvorného bujení

Kuřák během kouření do sebe vdechuje další škodlivé látky jako nikotin, čpavek, arzen, butan, kyanovodík, toulen, kadmium, metanol, naftalín či formaldehyd. Zdraví však nejvíce poškozuje dehet, nikotin a oxid uhelnatý.

Negativní dopad cigaret
Pokaždé, když si člověk potáhne ze zapálené cigarety, si způsobuje nejenom vážnou újmu na zdraví, ale také si zkracuje svůj život zhruba o 7 až 12 minut. Navíc každý čtvrtý člověk, který začíná kouřit, kvůli kouření zemře. Kouření má oproti drogám, alkoholu, nehodám či AIDSu na svědomí více úmrtí.

Kromě samotného kouření poškozuje životní prostředí také výroba cigaret, kdy je při jejich výrobě zapotřebí dřevo. Na výrobu cigaret tak každoročně dochází ke zničení 5 milionů hektarů lesa.

Jaké nemoci jsou spojovány s kouřením?
Pravidelným kuřákům hrozí nejčastěji onemocnění jako rakovina rtu, jazyka, hrtanu, hltanu, jícnu, plic nebo jiným druhem rakovinového onemocnění, neboť škodliviny z cigaret se dostávají do celého těla. Kuřáci jsou také častěji postihnuti infarktem myokardu, než lidé, kteří nekouří. Je to z toho důvodu, že se kuřákům nedostává dostatek krve do srdce.

Kromě těchto závažných onemocnění je u kuřaček pravděpodobná snížená plodnost, větší pravděpodobnost potratu nebo předčasného porodu. U kuřáků je naopak problém s erekcí a snížená kvalita spermií. Co se týče psychiky, ani v tomto ohledu na tom kuřáci nejsou lépe. Kuřáci na rozdíl od nekuřáků častěji podléhají depresím se sklonem k sebevraždám.

Jak přestat s kouřením?
Pokud člověk nezažil žádnou závislost, pak nemá ponětí, jak silnou vůli musí mít člověk při odvykání kouření. Pokud to však, ale myslí vážně a chce s tímto zlozvykem přestat, je nutné změnit své dosavadní návyky. Pokavaď jste si cigaretu dávali ke kávě nebo alkoholu, přestaňte tyto nápoje pít. Bohužel změnu návyků a přestání kouření nezvládnete za pouhý jeden den. Jedná se spíše o dlouhodobý proces, který může trvat i několik let.

Aby člověk přestal kouřit, existuje v současné době řada osvědčených metod, které mají odvykání kouření člověku usnadnit. Jedná se o různé nikotinové žvýkačky, náplasti, inhalátory atd. Více informací se můžete dočíst v následujícím článku jak přestat kouřit.

Komentáře

Pro zobrazení komentářů se musíte přihlásit.