Pouze bezpečná plastická operace zvyšuje kvalitu života

28.02.2012 | Estetická chirurgie

Podstoupila jste augmentaci prsů, ale místo toho, abyste si užívala skvělý pocit z vytoužené změny, mrazí Vás při zmínce o vadných...

...prsních implantátech PIP? Zjistěte si co nejdříve, jaké implantáty byly ve Vašem případě použity.

Pokud patříte mezi klientky kliniky Lékařský dům Praha 7, nemusíte mít žádné obavy. Tato klinika plastické chirurgie zásadně upřednostňuje kvalitu před cenou, a levné PIP implantáty nikdy nepoužila. Nedávno medializovaný případ PIP implantátů by měl být poučením pro ženy, které o estetické operaci zvětšení prsů v současné době uvažují, a to v tom smyslu, že kliniku je třeba vybírat opravdu pečlivě, a že na kvalitě se nevyplácí šetřit. Zejména když jde o zdraví. O kauze PIP implantátů a bezpečnosti plastických operacích prsů jsme si povídali s předním odborníkem v tomto oboru, s panem primářem oddělení plastické chirurgie LD, MUDr. Hubertem Topinkou.
        
Pane primáři, v kolika případech došlo k použití vadných implantátů PIP v České republice, a co je těmto případům společné?

Přesné statistiky nemáme k dispozici, ale hovoří se o použití asi 2500 kusů vadných implantátů PIP. Přesné počty má k dispozici výrobce a distributor pro českou republiku. Z tohoto počtu bylo asi 500 ks použito při rekonstrukčních operacích prsů (zejména po nádorových onemocněních), které hradí zdravotní pojišťovny. V minulosti bohužel pojišťovny proplácely pouze implantáty PIP, jiné tedy nebylo možné použít.
Zbývajících cca 2000 ks bylo použito na estetické operace- zvětšení prsou. Možná jich bylo dokonce i více, neboť někteří chirurgové je používali nejen pro české klientky, ale i pro klientky ze zahraničí. Tyto implantáty na estetické operace používali na pracovištích, kde byla nejdůležitější cena. Implantáty PIP byla téměř za poloviční cenu než implantáty Natrelle, které používáme na naší klinice, v LD jsme však vždy upřednostňovali kvalitu před cenou. Dokonce jsme zaznamenali případy, kdy někteří chirurgové klientkám prodávali tyto implantáty PIP za stejnou cenu jako daleko kvalitnější a dražší implantáty!

Myslíte si, že tento případ může způsobit obecnou nedůvěru v estetické operace prsů?
Určitě, tento závažný problém samozřejmě u mnohých žen vzbuzuje nedůvěru v estetické operace zvětšení prsou. Zároveň se na nás však obrací mnoho klientek z jiných pracovišť, které mají implantáty PIP a ptají se na další možný postup nebo chtějí rovnou podstoupit výměnu implantátů na naší klinice.

Co byste doporučil klientkám, které absolvovaly operaci a mají podezření, že byly v jejich případě použity implantáty PIP? 
Při každé operaci zvětšení prsou pomocí implantátů by měla klientka obdržet kartičku s typem a číslem implantátů, které jí byly voperovány. Pokud ji nemá, stačí kontaktovat pracoviště, kde operaci podstoupila, a kde mají vedenou dokumentaci, vč. typu použitých implantátů.

Jak lze omezit rizika, když se rozhodnu pro estetickou operaci prsů?
Samozřejmě je důležité, aby pacientku operoval zkušený atestovaný plastický chirurg a aby byla před operací vyšetřena v mamologické poradně. Pokud pacientka užívá hormonální antikoncepci, tak je nutné je 1 měsíc před operací vysadit. Tím se sníží riziko  tromboembolické příhody. Samozřejmostí je důkladné interní předoperační vyšetření a posouzení celkového stavu internistou a anesteziologem. U nás na klinice toto vyšetření provádí náš internista, takže klientka nemusí navštěvovat další lékařské zařízení. Toto předoperační vyšetření je v ceně zákroku.
 

Jak často mám chodit na pravidelné kontroly po absolvování augmentace?
Po této operaci doporučujeme každé klientce pravidelnou roční kontrolu, včetně mammologického vyšetření.

Jaké implantáty používá klinika plastické chirurgie Lékařský Dům Praha7 a proč? 
V drtivé většině augmentací používáme implantáty Natrelle (dříve McGhan, USA), které jsou dlouhodobě odborníky považovány za nejkvalitnější na trhu. Důkazem jejich kvality je mj. jejich schválení FDA (vládní agentura spojených států resortu zdraví a služeb). Tyto implantáty používáme na naší klinice již 15 let a nezaznamenali jsme s nimi žádné problémy.

Kauza PIP implantátů vzbudila u řady klientek hysterii. Přestože Vaše klinika PIP implantáty nikdy nepoužila, některé klientky si mohou přát ujistit, že v jejich případě skutečně k použití PIP implantátů nedošlo. Jak Vás mohou tyto klientky kontaktovat?
Jak jsem již říkal, každá klinetka naší kliniky obdrží po operaci kartičku s typem a čísly implantátů, které jí byly voperovány. Pokud tuto kartičku nenajde či si nebude jistá, může se zastavit osobně na naší klinice, kdy můžeme provést pravidelnou prohlídku, a zároveň klientce uvést jaké implantáty jsme při její operaci použili. Samozřejmě nás klientky mohou též kontaktovat telefonicky na tel. 242 426 432 nebo 731 503 123 nebo emailem na plasticka.chirurgie@ld.cz.

Co byste vzkázal ženám, které o estetické operaci prsů v současné době uvažují?
Všem ženám, které o operaci prsou uvažují, bych doporučil, aby při jejich volbě implantátů nebyla nejdůležitější jejich cena, ale kvalita. Také je velmi důležité, aby operaci podstoupili na renomované klinice, u atestovaného plastického chirurga s dostatečnou praxí.

To je z mé strany vše. Děkuji Vám za rozhovor.
Také děkuji za rozhovor a všem čtenářkám přeji mnoho štěstí, zdraví a úspěchů!

www.plasticka-chirurgie.us

Komentáře

Pro zobrazení komentářů se musíte přihlásit.