Onemocnění štítné žlázy


Správné fungování štítné žlázy je potřeba pro zdravý vývoj člověka. Bohužel se s onemocněním štítné žlázy léčí několik desítek milionů lidí. Štítná žláza je orgán produkující hormon, který je důležitý při vývoji plodu a u novorozenců pro správné vyvinutí mozku, u dospělých sehrává roli hned v několika faktorech. Jaké jsou příznaky porušené funkce štítné žlázy, jaké onemocnění mohou štítnou žlázu postihnout a jak se dají léčit, se dočtete v následujícím článku.

Co je štítná žláza?
Štítná žláza je jedním nejdůležitějších orgánů v těle. Řadí se mezi endokrinní orgány, tedy žlázy s vnitřní sekrecí. To znamená, že hormony pouští přímo do těla. Tímto způsobem se dostávají do celého organismu a umožňují jeho správný vývoj a fungování. Hormony, které jsou produkovány štítnou žlázou, mají značný vliv na mozek plody a novorozenců, u dospělých lidí je jimi ovlivněna celá řada funkcí:

• zvyšují metabolismus organismu
• tvoří tepelnou energii
• snižují hodnoty cholesterolu
• pomáhají odbourávat tělesný tuk
• zrychlují činnost srdce
• zvyšují fyzikou i psychickou aktivitu člověka

Příčiny onemocnění štítné žlázy
Začne-li štítná žláza být málo nebo naopak hodně činná hovoří se o jejím onemocnění. Příznaky onemocnění se neprojevují nijak fyzicky, na krku, kde je štítná žláza umístěna. Diagnózu lze prokázat jednoduchým krevním testem.

• Autoimunitní příčina je nejčastějším způsobem onemocnění, to znamená, že tělo nepovažuje štítnou žlázu jako svou součást a vyrábí proti ní protilátky.
• Genetické předpoklady, je tedy důležité, pokud se takové onemocnění v rodině vyskytují, nechávat se pravidelně podrobit krevním testům a věnovat více pozornosti zdravému životnímu stylu.
• Hormonální poruchy, je pravděpodobnost vzniku poruchy fungování štítné žlázy vzniká, pokud je jinde v organismu problém s jinou žlázou s vnitřní sekrecí (nadledvinky, příštítná tělíska).
• Chirurgické zákroky, ozařování, léky, veškeré zásahy do lidského organismu se mohou projevit na fungování štítné žlázy
• Nedostatek jódu bývá nejčastějším důvodem snížené funkce štítné žlázy, jinak hypotyreózy, vznik je způsobem nedostatečnou konzumací potravin, které ho obsahují.

Druhy onemocnění štítné žlázy
Onemocněním štítné žlázy obecně více trpí ženy, než muži. Zejména ženy ve středním a vyšší věku, kdy statistické údaje hovoří o 15 – 20% náhodně testovaných žen v tomto věkovém rozmezí. U žen bývá také 2x větší pravděpodobnost na onemocnění rakovinou štítné žlázy. Nejčastějším typem onemocnění bývá snížená funkce štítné žlázy, neboli hypofunkce, nebo zvýšená funkce štítné žlázy, hyperfunkce.

Snížená funkce štítné žlázy
Hypofunkce štítné žlázy vzniká při deficitu jódu, který byl zničen při ozařování, léčbě radiojódem, nebo užíváním určitých léků. Projevuje se zpomalením tělesných funkcí, jako je unavenost, zimomřivost, zácpa, u žen delší menstruační intervaly. Sehrává vliv i na psychiku, člověk je bez zájmu a chuti, nevýkonný. Až v 20% způsobuje deprese.

Tento stav se nedá trvale vyléčit, ale pomoc pro zmírnění je jednoduchá, chybějící hormon se dá nahradit pravidelným užíváním tablet. Užívání a dávkování je potřeba neustále hlídat, aby nedošlo k řídnutí kostí nebo srdeční arytmii.

Zvýšená funkce štítné žlázy
Hyperfunkce štítné žlázy se projevuje zcela opačně, silné bušení srdce, jemným třesem rukou, horkokrevností, pocitem neustálého tepla, hubnutí i při stejném příjmu potravy. Objevují se problémy s očima, kdy je vyvíjen nepřiměřený tlak na oční nerv. Na psychice se projevuje stálým pocitem euforie, nespavostí, chutí neustále něco podnikat.

Léčba bývá složitější než u snížené funkce. Existují tři možnosti léčby. Podáváním radioaktivního jódu na oslabení činnosti štítné žlázy, nebo podáváním léků na zastavení zvýšené produkce hormonů, nebo operace štítné žlázy, kdy je chirurgicky odstraněna jejíž funkce je pak trvale nahrazována podáváním hormonů.

Komentáře

Pro zobrazení komentářů se musíte přihlásit.