Dívejte se na svět bez brýlí!


Laserové operace očí se stávají čím dál více rozšířenou alternativou dioptrických brýlí a kontaktních čoček.

S jejich využitím lze korigovat nebo zcela odstranit celou řadu očních vad, dalekozrakost, krátkozrakost i astigmatismus a výrazně tak zvýšit životní standard pacientů. Které metody refrakční chirurgie využívá a na jakém principu jsou založeny?

Princip laserových metod
Principem všech laserových metod, které se používají ke korekci a odstraňování dioptrických očních vad, je změna zakřivení oční rohovky, a to modelací rohovkové tkáně laserovým paprskem. Například v případě krátkozrakosti se provádí oploštění rohovky, u dalekozrakosti se naopak provádí její zestrmení.
Od roku 1987, kdy byla provedena první laserová operace oka, se metody refrakční chirurgie velmi rozšířily, a zároveň v mnoha ohledech zdokonalily. Pacienti s dioptrickými očními vadami tak díky pokroku moderní medicíny mohou využít celé řady metod. Volba konkrétní metody závisí nejen na oční vadě a jejím stupni závažnosti, ale také na finančních možnostech pacientů.
Odborníci z oboru refrakční chirurgie používají základní rozlišení na metody povrchové a hloubkové (přičemž samotné zákroky se pak ještě dělí na standardizované a individualizované).

Povrchové metody
V případě povrchových metod se provádí odstranění a modelace povrchových vrstev rohovky. Nejstarší metodou používanou od 80. let minulého století je fotoreaktivní keratomie (PRK), která se používá k odstranění nižšího stupně očních vad, a při které se chirurgicky odstraňuje epitel rohovky. Hlavní výhodou je cenová dostupnost, nevýhodou naproti tomu nepříjemné pocity po operace, ty však během 3 až 4 dnů odezní. Variantu této metody, vhodnou opět pro nižší dioptrické vady, představuje LASEK. Obě operace se provádějí ambulantně, přičemž délka zákroku se pohybuje v minutách.
Laserové operace oka lze provádět i bezdotykově, příkladem je metoda NO TOUCH, zde je velkou výhodou snížení bolestivosti a rychlejší hojení.
Další možností je Epi- LASIK, technika využívající speciálního chirurgického nože, kterým se shrnuje epitel rohovky.

Laserové operace očí se stávají čím dál více rozšířenou alternativou

Hloubkové metody
Nepřesnější, a zároveň nejbezpečnější hloubkovou metodou je LASIK (Laser in situ Keratomileusis) založené na principu seříznutí tenké ochranné lamely na povrchu rohovky speciálním vibrujícím chirurgickým nožem a vytvarováním rohovkového lůžka excimer laserem po jejím odklopení. Po této remodelaci hlubších rohovkových vrstev se lamela přiklopí zpět na své původní místo. Také zde je výhodou rychlé a téměř bezbolestné hojení. Zákrok se používá ke korekci očních vad s vyšším počtem dioptrií. Podle technologie vytváření rohovky se pak rozlišují dvě verze zákroku.
Další možností je využití femtosekundového laseru – metoda FEMTOMLASIK (též NEOLASIK HD, CRYSTAL LASIK, 6D DIAMANT LASIK), která je ještě šetrnější než LASIK.
Výhradně s energií femtosekundového laseru pak pracuje metoda ReLEX SMILE, což je metoda používaná výhradně pro korekci krátkozrakosti.

Zákroky očím na míru
U souvislosti s rozdělením operací očí považujme za důležité zmínit, že moderní technologie dnes umožňují provádět kromě standardních zákroků také individualizované neboli optimalizované operace na míru – v těchto případech se využívá přesná předoperační analýza oka za pomoci wavefront aberometrie (což je přesné diagnostické měření optických vlastností oka založené na složitých matematických analýzách využívaných v kosmonautice a astronomii).

Jak vidíte, pokrok jde stále kupředu. Proč tedy nosit brýle nebo čočky, když už nemusíte? Bezprostřední pohled na svět je přeci mnohem pohodlnější! Více informací o možnostech refrakční chirurgie najdete na stránkách www.duovize.cz nebo www.neovize.cz.

Zdroj úvodního foto: ISIFA

Komentáře

Pro zobrazení komentářů se musíte přihlásit.