Krásy Říma, za tajemstvím vrchu Aventin

14.03.2009 | Volný čas

Prohlédli jste si v Římě již Koloseum? Forum Romanum i Pantheon? Pokud v Římě zatoužíte po klidné procházce historickou částí s krásnými výhledy na okolní město, měli bychom pro vás jeden tip. Můžete se vydat po stopách staletých dějin věčného města.

Řím, jak každý ví, založili na sedmi pahorcích. Jedním z nich je vrch Aventin, dnes ležící stranou širokého zájmu turistů. Nabízí však něco, co nám již žádný jiný neposkytne (snad s  nepatrnou výjimkou Palatinu a Kvirinalu). Tou výjimkou je velkolepý výhled na město Řím. Na Aventin se lze dostat pouze pěšky, není to však cesta dlouhá ani náročná. Směrem od centra města vede jen jediná cesta, jmenuje se Via di Santa Sabina a začíná u Circo Massimo, tedy na samém okraji antického města. Rozhodnete-li se tedy pro návštěvu tohoto místa, není nic snadnějšího než se vypravit od slavného Kolosea, anebo z náměstí Bocca della Verita (s kostelem, kde se nachází slavná ústa pravdy) směrem k Circo Massimo, od něhož vede pohodlná cesta mezi dobře udržovanými zahradami směrem do naprosto tiché a klidné části města, kde se potkáte jen se zatoulanými mileneckými páry a náruživými obdivovateli historické architektury. Projdete tedy mezi zahradami ve stínu borovic klenoucích se nad cestou a vyjdete do mírného kopce, kde vás po pravé straně již čeká malý rozkošný parčík jménem Viale Nino Manfredi. Ještě než dojdete do jeho zadní části, kde můžete s terasy pozorovat panorama města, projdete parkem, kde mezi vysokými štíhlými borovicemi roste několik řad, hádejte..., pomerančovníků! Protože jak známo pomeranče dozrávají v průběhu celého roku, jistě si najdete několik plodů, které můžete utrhnout a okusit. Když pak obtíženi úlovkem dojdete až na pokraj parku a za zábradlím se vám otevře výhled dolů na město, budete již vědět, že vycházka na Aventin stála za to. Dole pod vámi, hned za řekou, se rozkládá pitoreskní čtvrť Trastevere, plná úzkých uliček s bary, restauracemi a pizzeriemi. Vpravo se rozkládá historická část města, uvidíte výraznou kopuli Římské synagogy. Na obzoru pak velkou kopuli chrámu svatého Petra ve Vatikánu. 

Mezi borovicemi již v parčíku také prosvítá největší historická vzácnost celého vrchu - starověká basilika Santa Sabina. Stavbu z 5. století s bílými mramorovými sloupy, mramorem vykládanou podlahou a mozaikou v závěru chrámu si můžete prohlédnout nerušeni množstvím návštěvníků. Velkou vzácností jsou dřevěné vyřezávané dveře též z pátého století.

Nyní je ale asi každý již netrpělivý, proč se mluvilo o tajemství... Je to proto, že na tomto vrchu, na malém náměstíčku, dodnes sídlí řád Maltézských rytířů a jejich převorství (řádový dům). Ten je veřejnosti běžně nepřístupný. Jednu službu však zde všem návštěvníkům neustále poskytují: v bráně do jejich soukromých zahrad se nalézá velká klíčová dírka, skrze kterou je vidět přes alej stromů v zahradě kopule chrámu svatého Petra. Nejedná se ve skutečnosti o klíčovou dírku, ale o vyvrtaný, asi 2 cm velký kulatý otvor v bráně, určený pro návštěvníky, aby měli šanci zahlédnout vzdálený chrám.

Tuto maličkou raritu nemůžete přehlédnout. Na náměstíčko lze přijít z centra jen jednou, již zmíněnou ulicí Via di Santa Sabina. Náměstí obklopují zdi plné obelisků, reliéfních desek a dále vzrostlé cypřiše. Po pravé straně se rozkládá areál řádových rytířů a hned na začátku, když na náměstí přijdete, stojí ve zdi mohutná, zeleně natřená brána, v níž přibližně ve výšce o něco vyšší než obvykle bývají klíčové dírky, zeje kulatý otvor. Obvykle u něho postává někdo, pokoušející se vyfotit skrze ni vzdálený objekt... Můžete to zkusit také...

Věříme, že vycházka na vrch Aventin vám přinese příjemně strávené odpoledne ve věčném městě. Na zpáteční cestě do rušné civilizace si ještě můžete udělat krátkou zastávku a pokochat se opravdu pěkným výhledem ze silnice z Aventinu na protější vrch Palatin probleskující mezi korunami borovic. Palatin se pak může stát cílem vaší další vycházky.

Komentáře

Pro zobrazení komentářů se musíte přihlásit.