Klášter Teplá

14.03.2009 | Volný čas

Již po staletí se uprostřed hvozdů na náhorní plošině uprostřed západních Čech rozkládá velký premonstrátský klášter. O jeho založení se zasloužil blahoslavený Hroznata, významný český šlechtic již roku 1193.

Slíbil svou účast na křížové výpravě, místo toho však založil a podporoval klášter. Jeho dílo se mimořádně podařilo a daří se mu dodnes. 


Již po staletí se uprostřed hvozdů na náhorní plošině uprostřed západních Čech rozkládá velký premonstrátský klášter. O jeho založení se zasloužil blahoslavený Hroznata, významný český šlechtic již roku 1193. Slíbil svou účast na křížové výpravě, místo toho však založil a podporoval klášter. Jeho dílo se mimořádně podařilo a daří se mu dodnes.


V málo osídlené krajině tvoří klášterní komplex výraznou dominantu. Dvě věže jeho chrámu jsou již zdaleka viditelné. Klášter původně románský doznal četných změn, postupně se přestavoval, až v sedmnáctém a osmnáctém století získal dnešní barokní podobu, o níž se zasloužil svými plány Krištof Dientzenhofer. Poslední přístavbou v areálu je křídlo s knihovnou a obrovským knihovním sálem, pochází z devatenáctého století. Osudy kláštera během éry komunismu nebyly nejšťastnější, klášter po roce 1950 obsadila armáda a větší část zničila. Až po roce 1990 se budovy i život vracejí do stavu blízkému před tímto neštěstím.


Areál je rozlehlý, před samotnou branou se nachází parkoviště, klášterní hotel s restaurací a kavárnou. Za branou pak lze najít pokladnu a obchod. K nádvoří se pak přimykají všechny důležité objekty kláštera, především samotný kostel, knihovna a budovy konventu. V bývalé stodole můžete navštívit občasné výstavy. Klášter je od roku 1990 opět funkční, velká část proto není přístupná, bydlí zde premonstráti, zůstalo však dost i pro návštěvníky. Prohlídkový okruh (vstupné) zahrnuje expozici o politických vězních (kteří se zde pravidelně scházejí) a historii kláštera, prochází chrámem a vede také do knihovny. Její prohlídka je velmi zajímavá. Vystavují zde například faksimile (kopii) Gutenbergovy Bible, první tištěné knihy světa a mnoho dalších vzácností. Unikátní je potom obrovský knihovní sál, větší než většina ostatních klášterních sálů.


Ke klášteru přiléhá také velký park s lavičkami a jezerem. Naskýtá se také možnost procházky k nedalekému golfovému hřišti. Za zastavení stojí také docela nedaleké městečko Teplá s kostelem. Kostel Nejsvětější Trojice patří mezi další zdejší díla Krištofa Dientzenhofera, stavba je to malá, ale v Čechách svým pojetí nevídaná.


Jiná možnost se nabízí cestou do několik kilometrů vzdáleného Nového Dvora, kde roku 2003 vzniknul nový klášter. Velká vzácnost, ve střední Evropě po dlouhá léta nevídaná. Z původního hospodářského dvora (statku), značně zpustošeného, vznikl klášter trapistů (přísné odnože cisterciáků). Za pozornost zde stojí především nově vybudovaný kostel od slavného anglického minimalistického architekta Johna Powsona.

Komentáře

Pro zobrazení komentářů se musíte přihlásit.